Wiele organizacji wciąż zmaga się z silosowością i brakiem otwartej komunikacji. Inwestują w szkolenia, rozwijają umiejętnością swoich menadżerów i zespołów, ale nie przekłada się to na poprawę współpracy wewnątrz i pomiędzy działami. Takim organizacjom coraz trudniej nadążać za zmieniającymi się regułami gry rynkowej i sprostać oczekiwaniom wymagających pracowników.

Programy wzmocnienia kultury feedbacku i współpracy mogą dotyczyć

Wypracowania i zintegrowania nowych celów i wartości firmy

Zbudowania nowych procesów, metod i struktur pracy

Wzmocnienie przywództwa

Rozwój umiejętności komunikacji i współpracy raz gotowości do ich wykorzystywania u pracowników

Wzmocnienie postawy odpowiedzialności i sprawczości wśród pracowników

Szkolenia z przywództwa

Jak pracujemy

Krok 1: Rozpoznanie źródeł

W pierwszym kroku badamy źródła silosowości i braku kultury feedbacku. Czy wynika to z nieadekwatnych do wielkości organizacji procesów i procedur? Czy źródłem jest styl zarządzania? Braki w kompetencjach? Brak spójnego widzenia celów i wartości?

1
Krok 2: Podważenie niesprzyjających wzorców

Wyłaniamy te nawyki i powtarzające się wzorce zachowań, które wymagają rozmontowania. W ich miejsce powstaną metody i warunki dla większej inicjatywy, odpowiedzialności oraz odwagi w komunikowaniu się z innymi.

2
Krok 3: Angażowanie w zmianę

Wszyscy pracownicy muszą być zaangażowani w proces zmiany: budowania nowych procesów i struktury pracy. Częścią zmiany jest również wzmocnienie przywództwa i wyposażenie liderów w kluczowe dla nowej kultury kompetencje.

3
Krok 4: Ocena i doskonalenie

Wprowadzanie zmian w kulturze organizacji jest procesem a nie pojedynczym działaniem. Dlatego w ramach współpracy z klientami pomagamy opracować sposoby na ciągłe przyglądanie się postępom w procesie wprowadzania nowej kultury. Pozwala to na uruchomienie nieustannego uczenia się i wspiera przepływ otwartej wymiany i komunikacji.

4
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.