W naszych programach stawiamy na sprawdzone metody i aktualną wiedzę. Wspieramy naszych uczestników w przekładaniu kompetencji na codzienną praktykę i zachęcamy do ciągłej refleksji nad swoją rolą i jej wpływem.

Szkolenia dla liderów

Co możecie zyskać dzięki udziałowi w naszych szkoleniach?

Będziesz potrafił/a dopasować metody zarządzania do indywidualnych potrzeb swoich pracowników

Rozwiniesz zdolność do budowania takich relacji, które dają fundament dla osiągnięć i zaangażowania pracowników​

Otrzymasz nie tylko konkretne techniki i narzędzia komunikacji, ale i głębsze rozumienie dynamiki relacji szef-pracownik

Zrozumiesz, jak współdzielić z pracownikami odpowiedzialność za ich motywację, zaangażowanie i rozwój

Wzmocnisz samoświadomość Twojego indywidualnego stylu interpersonalnego w kontakcie ze współpracownikami

Zyskasz większy spokój i pewność siebie prowadząc trudne rozmowy z pracownikami

Kluczowe kompetencje lidera

Budowanie współpracy opartej na zaufaniu​

Zarządzanie rozwojem pracowników

Zarządzanie różnorodnością

Przywództwo włączające

Budowanie motywacji i zaangażowania

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi

Szkolenia z przywództwa

Jak pracujemy

Razem z klientem uzgadniamy potrzeby i cele
1
Badamy kontekst – ludzie i środowisko, w którym działają
2
Proponujemy plan działania
3
Przygotowujemy uczestników do szkolenia
4
Dostarczamy rezultaty i rekomendacje
5
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.