PCM® (Process Communication Model), jest narzędziem, które pozwala budować efektywne i twórcze zespoły dzięki diagnozie osobowościowych stylów pracy i działania ich członków. Pierwszą organizacją, która skorzystała z metody PCM® było NASA. W programach kosmicznych budowanie współpracujących ze sobą, skutecznych zespołów decydowało o powodzeniu misji. Podobnie dzieje się w każdym biznesie, w którym ludzie muszą ze sobą współpracować.

PCM® dla zespołów

PCM pozwala zespołom zwiększać efektywność i komfort współpracy, ucząc ludzi wzajemnych potrzeb i oczekiwań związanych z ich stylami pracy. Dzięki metodzie PCM członkowie zespołów poznają swoje preferowane sposoby pracy i komunikacji, źródła motywacji oraz specyficzne wzorce reagowania na stres. Dowiadują się jak radzić sobie z trudnościami wynikającymi z różnic w stylach działania w zespole, jak dostosować się do preferencji innych i osiągać porozumienie w relacjach. Co więcej, uczą się optymalnie organizować sobie pracę i dbać o satysfakcję z życia zawodowego.

PCM® pozwala na poznanie i lepsze zrozumienie siebie i innych, skuteczne zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i poprawę relacji.

Co może zyskać zespół dzięki diagnozie i szkoleniu PCM®?

wiedzę na temat indywidualnych stylów pracy w zespole

rozwój otwartej i bezpośredniej komunikacji

zwiększenie umiejętności współpracy z osobami różnymi od siebie

wyższy poziom skuteczności i efektywności zespołu

umiejętność konstruktywnego wychodzenia z konfliktów

Jak wygląda diagnoza PCM® dla zespołów?

Zespołowa diagnoza PCM zakłada przejście przez 3 kolejne etapy:

Etap 1.

Diagnoza indywidualna, każdego z członków zespołu wystandaryzowanym testem PCM. Każdy członek zespołu otrzymuje obszerny raport opisujący jego/jej profil wraz ze wskazówkami i propozycjami, jak dbać o swoje potrzeby w pracy. Profil podsumowuje indywidualny układ typów oraz określa: percepcję, mocne strony, styl interakcji, części osobowości, kanały komunikacji, preferencje środowiska, potrzeby psychologiczne, sekwencję stresu, a także wykres pokazujący układ typów oraz fazę – aktualnie najbardziej aktywny typ.

1
Etap 2.

Omówienie indywidualnych profili z uczestnikami – zasobów i ograniczeń danego stylu osobowościowego.

2
Etap 3.

Warsztat dla zespołu dotyczący współpracy z uwzględnieniem profili PCM.

3

PCM® w pracy indywidualnej

Diagnoza PCM jest także narzędziem rozwoju zawodowego i osobistego. Pozwala lepiej rozumieć swoje potrzeby, źródła zachowań i reakcji, a także styl komunikacji. PCM jest narzędziem, które umożliwia diagnozę swoich mocnych i słabych stron, potencjałów i ograniczeń, a także wzorców reakcji w sytuacjach stresowych. Jest też narzędziem, które pozwala nam lepiej zrozumieć, co wydarza się w naszych interakcjach z ludźmi, o odmiennym niż nasz, stylu osobowościowym.

Dla kogo PCM® może być pomocny?

dla liderów, którzy chcą lepiej zrozumieć osobowościowy potencjał i ryzyka w swoim sposobie budowania współpracy z podwładnymi,

dla specjalistów, którzy chcą lepiej poznać swoje motywatory i potrzeby w pracy oraz świadomie na nie odpowiadać,

dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć siebie i tworzyć lepsze relacje z innymi.

Co możesz zyskać dzięki diagnozie i pracy w oparciu o PCM®?

Dowiesz się jaki jest Twój indywidualny styl pracy z jego zasobami i ograniczeniami

Zrozumiesz swoje reakcje, styl myślenia i oczekiwania dotyczące współpracy

Poznasz kluczowe potrzeby u siebie i innych, których zaspokojenie decyduje o satysfakcji i efektywności w pracy

Lepiej zrozumiesz osoby, z którymi współpracujesz, będziesz wiedział jak z nimi rozmawiać

Rozwiniesz swoje relacje biznesowe, będziesz umiał elastycznie dopasowywać się do klientów

Dostaniesz konkretne narzędzie do zwiększenie efektywności Twojej komunikacji

Dowiesz się jak lepiej i skuteczniej motywować osoby, z którymi współpracujesz

Jak to wygląda?

Krok 1: Wypełnisz kwestionariusza online
1
Krok 2: Otrzymasz obszerny raport opisujący jego/jej profil wraz ze wskazówkami i propozycjami, jak dbać o swoje potrzeby w pracy.

Profil podsumowuje indywidualny układ typów oraz określa: percepcję, mocne strony, styl interakcji, części osobowości, kanały komunikacji, preferencje środowiska, potrzeby psychologiczne, sekwencję stresu, a także wykres pokazujący układ typów oraz fazę – aktualnie najbardziej aktywny typ.

2
Krok 3: Odbędziesz sesję z informacjami zwrotnymi, w trakcie której Twój profil zostanie szczegółowo omówiony
3
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.