Kilka słów o nas

Jesteśmy psychologami w organizacjach, trenerami biznesu, praktykami Analizy Transakcyjnej. Od wielu lat pracujemy z liderami, zespołami, interweniujemy w sytuacjach trudnych, aby wspomagać procesy budowania zdrowej efektywności i twórczych zespołów. Zajmujemy się także wspieraniem zmian kultury organizacyjnej firm w kierunku otwartej wymiany i współpracy.

Łączymy doświadczenie zdobywanie w pracy psychologicznej ze znajomością środowiska organizacji biznesowych. Pomagamy naszym klientom budować jasne warunki współpracy, zgrane relacje i wygrywającą kulturę, tak aby osiągali najlepsze wyniki.

Justyna Byczkowska

psycholog w organizacji, trener I Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, konsultant, praktyk Analizy Transakcyjnej, team coach.

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu programów szkoleniowych w obszarze umiejętności interpersonalnych w biznesie. Specjalizuje się w metodach skutecznej komunikacji, rozwoju przywództwa, tworzeniu dobrych relacji biznesowych i budowaniu zespołów. Uczy swoich klientów rozumieć źródła zachowań i motywacji oraz dobierać metody działania na bazie tego zrozumienia. Pracuje na rzecz rozwoju kultur organizacyjnych, które sprzyjają zdrowej efektywności, innowacyjności i zaangażowaniu pracowników. Jako team coach pomaga grupom stawać się sprawnie działającymi zespołami. Prowadzi interwencje i regulacje w sytuacjach trudnych – wspiera liderów i zespoły w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe.

Ma doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów – od członków zarządu, menadżerów wszystkich szczebli, mistrzów produkcji, po pracowników obsługi klienta, lekarzy, służby mundurowe. Realizowała projekty szkoleniowe i coachingowe dla takich organizacji jak: Allegro, BNP Paribas, Carlsberg, Decathlon, DONG Energy, Enter Air, Kazar, Netguru, Nexteer Automotive, PayU, Play, Raben Group, Remmers, Sandoz, Schindler, Toyota Tsusho, TPA, Volkswagen Group Polska i wiele innych.

Marta Drażyńska

dr n. hum, psycholog w organizacjach, trener, konsultant, praktyk Analizy Transakcyjnej, team coach oraz psychoterapeuta. Absolwentka 5-letniego szkolenia zaawansowanego z Analizy Transakcyjnej, szkolenia z Team Coachingu pod superwizją Sari von, dwuletniego Studium pracy grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od 15 lat jest trenerem umiejętności miękkich w organizacjach, zajmuje się szkoleniem liderów, działaniem na rzecz zwiększania efektywności zespołów, pracy w obszarze usprawniania komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowania relacji biznesowych opartych na zaufaniu. Zajmuje się pomocą w diagnozie dysfunkcji zespołowych i zmianie na rzecz budowania twórczych i skutecznych zespołów. W swojej pracy opiera się na poszerzaniu samoświadomości uczestników. Zarówno współpraca z innymi jak i rola lidera wymagają bowiem ciągłego poszerzenia wiedzy na temat swoich zasobów i ograniczeń oraz pogłębiania rozumienia dynamiki relacji między ludźmi.

Ma doświadczenie w pracy z osobami zarządzającymi na różnych szczeblach – od członków zarządów, dyrektorów poprzez menadżerów do mistrzów produkcji i brygadzistów. Pracowała z zespołami, a także indywidualnymi pracownikami z obszarów biznesowych, ale także z osobami z organizacji pozarządowych. Ma doświadczenie w pracy z kuratorami, psychologami, nauczycielami, trenerami. Pracuje zarówno z zespołami jak i z klientami indywidualnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.