Badania pokazują, że osoby pracujące w zespołach osiągają lepsze wyniki i wykazują większą satysfakcję z pracy niż osoby pracujące indywidualnie. Dzięki współpracy z innymi sprawniej wprowadzamy innowacje, potrafimy szybciej wykrywać błędy i znajdować lepsze rozwiązania problemów niż wtedy, gdy pracujemy sami.

Szkolenia budowanie zespołu

Co możecie zyskać dzięki udziałowi w naszych szkoleniach?​

Zyskacie kompetencje i pewność w prowadzeniu trudnych rozmówBędziecie potrafili tworzyć skuteczny kontrakt na współpracę, dający optymalne warunki dla osiągania celów i zabezpieczenia potrzeb członków zespołu

Dostaniecie zarówno konkretne techniki pracy, jak i głębsze zrozumienie procesów grupowych i dynamiki relacji, która tworzy się w zespołach

Nabierzecie większej odwagi do bezpośredniej wymiany informacji zwrotnych, konfrontacji przekonań i rozmowy o Waszej współpracy

Dowiecie się więcej na temat specyfiki Waszego zespołu, jego mocnych stron i obszarów do rozwoju

Będziecie lepiej radzili sobie z sytuacjami konfliktowymi i impasami we współpracy

KIM JESTEŚMY

Kluczowe kompetencje

Kontraktowanie współpracy

Grupowe rozwiązywanie problemów

Udzielanie i przyjmowanie feedbacku

Rozpoznawanie i wychodzenie z gier psychologicznych i gier władzy

Zarządzanie różnicami w stylach pracy

Rozwiązywanie konfliktów w duchu win-win

Efektywne budowanie zespołu

Jak pracujemy

Razem z klientem uzgadniamy potrzeby i cele
1
Badamy kontekst – ludzie i środowisko, w którym działają
2
Proponujemy plan działania
3
Przygotowujemy uczestników do szkolenia
4
Dostarczamy rezultaty i rekomendacje
5
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.