Według holenderskiego przysłowia: Kiedy idziesz sam, możesz dotrzeć do celu szybciej. Idąc razem z innymi, możesz dotrzeć znacznie dalej.

Team Coaching to metoda pracy, która pomaga współpracującej grupie stać się zespołem. Grupy i zespoły różnią się od siebie znacząco. W grupie każda z osób ma swoje indywidualne cele i działa na ich rzecz, wymieniając z pozostałymi informacje. W zespole członkowie koordynują swoje działania, aby realizować wspólne cele. Charakteryzuje ich poczucie współodpowiedzialności i świadomość „grania do jednej bramki”.

Kiedy sprawdzi się Team Coaching?

kiedy tworzony jest nowy zespół i chcemy, by od początku działał jak najefektywniej

kiedy zespół nie działa tak dobrze, jakby mógł

kiedy do zespołu dołącza nowy lider lub zmieniają się jego członkowie

kiedy zespół jest skuteczny, ale chce jeszcze bardziej zwiększyć swoją efektywność

kiedy zespół potrzebuje zmienić swój sposób działania, aby sprostać nowym wyzwaniom

kiedy zespół przechodzi przez znaczącą transformację

Co zyska Zespół dzięki przejściu przez proces Team Coachingu?

Wzmocni swoją kondycję i poprawi sposób funkcjonowania do poziomu, który pozwoli na samodzielne i skuteczne mierzenie się z bieżącymi wyzwaniami biznesowymi

Zwiększy swoją produktywność dzięki zidentyfikowaniu i zwalczeniu barier w osiąganiu wyników

Rozpozna specyfikę swojego funkcjonowania, w tym niepisane normy i zasady, co umożliwia dokonywanie świadomych zmian.

Udrożni otwartą i bezpośrednią komunikację w duchu wzajemnego szacunku, szczególnie w kwestiach zamiast spornych i tworzących napięcia.

Zmierzy się z trudnymi a dotąd nieomawianymi tematami, by odnaleźć dla nich konstruktywne rozwiązania

Zwiększy zaufanie, poczucie przynależności i wiarę w siebie

Jak wygląda proces Team Coachingu?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie wiesz jakie
rozwiązanie będzie dla
Ciebie najlepsze ?

Umów się z nami na rozmowę, w której
przyjrzyny się Twoim potrzebom i celom.