Czy Twój zespół potrzebuje coachingu zespołowego?

Czy Twój zespół potrzebuje coachingu zespołowego?

8 sygnałów, na które warto zwrócić uwagę w kontekście team coachingu zespołu.

Proces budowania zespołu wymaga sporo więcej niż zebrania grupy kompetentnych ludzi oraz postawienia przed nimi wspólnego celu. Prawdziwie spójny zespół łączy poczucie zaangażowania, wspólnej pracy i odpowiedzialności za rezultaty swojej pracy, potrafi stawiać wspólne interesy ponad indywidualnymi, cechuje go zaangażowanie. Komunikuje się w sposób otwarty i bezpośredni również w trudnych kwestiach oraz dostosowuje się na bieżąco do zmieniających się warunków. Taki zespół nie tworzy się raz na zawsze, a raczej – jak każdy system – jest to ciągły proces pracy z członkami zespołu i ich liderem. Aby team był efektywny konieczne jest postawienie z jednej strony na budowanie relacji z drugiej na aktualizacji jego struktury, procesów i celów.

Co może zatem być sygnałem, że Twój zespół potrzebuje team coachingu?

1.     Spadek efektywności, który widzisz lub mówią o nim członkowie zespołu – warto pomyśleć o team coachingu

Spadek efektywności zespołu to dobry moment na team coaching

Jednym z bardziej widocznych symptomów dla członków zespołu, że dotychczasowe sposoby działania zespołu nie wystarczą, jest spadek jego efektywności – trudności w osiąganiu zamierzonych rezultatów lub przekraczanie terminów i budżetów. Nie chodzi tu jednak tylko o słabe wyniki. O spadku efektywności mogą też świadczyć bardziej subtelne sygnały. Możesz obserwować opóźnienia w realizacji zadań lub trudności w podejmowaniu decyzji, gdy np. zespół prowadzi długie dyskusje i odbywa kolejne spotkania, z których jednak nic nie wynika. Wspólny cel zespołu nie zostaje osiągany i widoczny jest spadek zaangażowania pracy zespołowej.

2.    Gdy członkowie zespołu ze sobą nie współpracują – potrzeba team coachingu?

Team coaching usprawnia pracę zespołową w Twoim zespole!

Wiele zespołów doświadcza podobnych trudności – ich członkowie znają i rozumieją wspólny cel, jednak pod wpływem stresu, presji czasu lub oczekiwań zewnętrznych głównym celem stają się cele indywidualne i bieżące zadania. Zespół i jego wspólne spotkania, – o ile w ogóle się odbywają – mają wówczas podobny, jałowy przebieg, gdy każdy po kolei relacjonuje status swoich zadań bez komunikacji zwrotnej z zespołem, zamiast wspólnie wypracowywać rozwiązania. Taki proces nie musi oznaczać, że członkowie takich zespołów nie okazują sobie wsparcia. Członkowie zespołu nadal myślą, że ich styl to praca zespołowa. Towarzyszy temu jednak poczucie, że robią to dla kolegi lub koleżanki bez zaangażowania dla dobra sprawy, z którą żywo się identyfikują, a która dotyczy ich w takim samym stopniu, nawet jeśli sami bezpośrednio się nią nie zajmują. Pojawia się brak poczucia wykonywania pracy zespołowej na rzecz wspólnych celów.

3.     Powtarzające się błędy członków zespołu a coaching zespołowy

W podejściu team-coachingu nie każdy błąd należy traktować jako „objaw”. Kiedy jednak kolejny raz wraz z zespołem wpadamy w podobne koleiny to czas, by wspólnie zastanowić się nad dotychczasowymi sposobami działania. Poprawa współpracy w zespole okazuje się kluczowa. Być może przestały się sprawdzać w obliczu coraz bardziej złożonego środowiska pracy? A może w zespole istnieje „szara strefa” – punkty na stykach odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi osobami, które generują trudności, ponieważ nie wiadomo kto z uczestników powinien się nimi zająć? Gdy błędów pojawia się coraz więcej warto pomóc członkom zespołu i zapobiegać spadkom efektywności.

4.     Brak informacji zwrotnej, niejasność w poszukiwaniu rozwiązań

Czy rozumiemy za co jesteśmy, a za co nie jesteśmy odpowiedzialni w zespole? Czy każdy członek zespołu wie jakie decyzje może podejmować samodzielnie, a które wymagają omówienia i komunikacji z pozostałymi członkami zespołu lub liderem? Wdrażanie zmian i pomoc członkom zespołu okazują się często kluczowe w rozwiązywaniu problemów teamów. Czy wiemy jakim zakresem informacji czy swoimi obserwacjami potrzebujemy się dzielić z szerszą grupą ludzi a co jest już wchodzeniem w nadmierne szczegóły? Gdy pojawiają się tego typu pytania oznacza to, że proces team coachingu może okazać się bardzo pomocny w optymalizacji wspólnej pracy zespołu. To tylko przykłady z wielu pytań, na które członkowie skutecznych zespołów znają odpowiedź. Jeśli zatem orientujemy się, że są sprawy, w których działamy po omacku albo musimy poświęcać wiele czasu na podejmowanie decyzji tam, gdzie mogłaby nam pomóc jasna procedura lub umowa, to znaki, że w naszym zespole brakuje skutecznego kontraktu na współpracę. W takim przypadku coaching zespołowy i dobry team coach mogą pomóc członkom zespołu rozwijać umiejętności i wypracowywać skuteczne metody pracy.

5.     Zastój bez narzędzi coachingowych czy team coacha

Najbardziej skuteczne zespoły są innowacyjne, szukają usprawnień i rozwoju, wykorzystują proces coachingowy i pozostają czujne na zmieniający się kontekst pracy. Zespoły korzystające z coachingu potrafią się rozwijać i w obliczu prawdziwych problemów cechuje ich zaangażowanie i skuteczne metody pracy. Taka współpraca i uczestnictwo we wspólnym podejściu nie jest jednak proste do osiągnięcia. Wymaga zmiany podejścia do współpracy w ramach zespołu, celowego budowania relacji, świadomego budowania zespołu.

Team coaching uczy umiejętności podważania procedur i przyzwyczajeń, dopuszczania innych niż najbardziej popularne punktów widzenia, wystawienia swojej pracy na ogląd i ocenę innych. Najłatwiej można to osiągnąć w zespole, który pracuje pod okiem team coacha na prawdziwych problemach zespołu czy procesu grupowego.

Głównym celem pracy team coacha z zespołami jest zmiana podejścia do utartych schematów poprzez zaangażowanie w ten proces team caochingu całego zespołu. To możliwe tylko wtedy, gdy zespołowi towarzyszy wysoki poziom zaufania, poczucia psychologicznego bezpieczeństwa i zdolności do rozpoznawania norm współpracy, które sabotują sukces zespołu. Z takimi zespołami gotowymi do rozwoju i chętnymi na szkolenia zaangażowani coachowie zespołowi mogą pokazać skuteczne metody pracy zespołowej. Team coach pracuje z zespołem i liderem, aby potem bez niego, sami mogli zwiększać efektywność zespołu, aby sami mogli „prowadzić” swój coaching zespołowy.

6.     Konflikty i brak zaufania między członkami zespołu czyli gdzie może pomóc dobry team coach.

Dobry team coach potrafi rozwiązać konflikt między członkami zespołu.

Efektywne zespoły, które pracują w zdrowej atmosferze spierają się o rozwiązania i konkretne decyzje. Jednak gdy konflikty przybierają formę szukania winnych, podważania czyichś kompetencji lub zaczynają dotykać relacji interpersonalnych, to przestają służyć a stają się sygnałem dysfunkcji zespołu. Takie zespoły potrzebują coachingu zespołowego. Potrzebna jest nowa, skuteczna metoda pracy i lider zdolny do rozwoju grupy i nabycia przez nią nowych umiejętności. Takie konflikty mają destrukcyjny potencjał – obniżają wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będą się przeciągać, mogą doprowadzić do rozpadu zespołu. Utalentowani, ale sfrustrowani ludzie prędzej czy później odejdą, szukając dla siebie lepszego miejsca. Dlatego tak istotny udział dla uczestników coachingu ma skuteczny lider, który będzie umiał zadawać pytania, wspierać właściwą formę komunikacji i współpracy a w odpowiedniej chwili procesu grupowego będzie umiał sięgnąć po szkolenia dla zespołu. Wpływa to na zmiejszenie konfliktów, poprawę relacji i wzrost zaangażowania.

7.     W coachingu zespołowym brak sporów to nowa norma współpracy, którą chwalą sobie członkowie zespołu? Czy na pewno???

Praca z doświadczonym coachem pozwala zbudować zespół i zwiększyć jego efektywność.

„U nas pracuje się świetnie, w ogóle się nie kłócimy” – to zdanie może zaniepokoić podobnie, jak informacja o trwającym od wielu tygodni nierozwiązanym konflikcie. Głównym celem coachingu zespołowego jest zwiększenie zaangażowania i komunikacji. Doświadczony coach w czasie sesji pracy z zespołem wspiera go dążąc do budowania zespołu i zwiększenia jego efektywności. Dojrzały zespół nie unika konfrontacji, nie obawia się ujawniać różnic w podejściu do zadania lub błędów któregoś z członków. Coaching zespołu jest jedną z kilku form wspierania zespołów, która powoduje zwiększenie efektywności zespołu i pracy zespołowej również poprzez uczenie konstruktywnego sposobu przechodzenia przez konflikty. W ten sposób team coaching pracuje również na rzecz dojrzewania zespołów.

Przemilczanie trudnych acz ważnych tematów, rozmowa w kuluarach a nie na forum w czasie sesji wymiany zdań, odreagowywanie napięcia humorem i sarkazmem – wszystko to czerwone flagi, które warto objąć uwagą. W bezpiecznej atmosferze sesji coachingu i kulturze sprzyjającej bezpośredniej wymianie spory są budujące i twórcze.

8.     Przeciążenie i stres członków zespołu to czas na team coaching

Coaching zespołowy pozwoli obniżyć poziom stresu w zespole.

Z pewnością źródeł obciążeń w pracy może być wiele i nie wszystkie z nich będą związane ze sposobem funkcjonowania zespołu. Każdy zespół ma jednak swój specyficzny styl pracy wraz z jego zasobami i ograniczeniami. Te drugie, potrafią generować nadmierną presję, ograniczać zdolność zespołu do efektywnego wykorzystywania czasu lub radzenia sobie z błędami i porażkami. W takimi zespołami proces szkolenia i teach coachingu może przynieść szczególnie pozytywne rezultaty. Coaching zespołu pozwala na zmniejszenie napięć w zespole. Staje się on bardziej przyjaznym miejscem do pracy.

Czekamy na twój email lub kontakt telefoniczny jeśli potrzebujesz porady dotyczącej współpracy z zespołami, szkolenia w tym właśnie obszarze. Chcesz dowiedzieć się więcej czym jest team coaching zespołowy – napisz lub zadzwoń!

Zapraszamy na team coaching!